Η Φιλοσοφία Μας

Μετάφραση: Επιστήμη, Δεξιότητα, Τέχνη.

Η μετάφραση είναι ταυτόχρονα επιστήμη, δεξιότητα και τέχνη. Διαθέτει μεθοδολογία, που την κάνει επιστήμη, απαιτεί δεξιότητα που προέρχεται από την εμπειρία, και είναι τέχνη, διότι χρειάζεται καλλιτεχνική φλέβα ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά τα μηνύματα ενός ξενόγλωσσου κειμένου, διατηρώντας ταυτόχρονα την πιστότητα του πρωτότυπου.

Ας μην ξεχνάμε πως στην έκδοση ενός μεταφρασμένου βιβλίου σε μια ξένη γλώσσα, ο μεταφραστής είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία του, και η πολύχρονη πείρα μας στον τομέα, εγγυάται για το τελικό αποτέλεσμα.