Διόρθωση & Επιμέλεια

Αναλαμβάνουμε τη διόρθωση και επιμέλεια κάθε είδους κειμένου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

Λογοτεχνία Πολιτικές Επιστήμες Τουρισμός Αθλητισμός Κείμενα γενικού περιεχομένου Πτυχιακές και Μεταπτυχιακές εργασίες Σεμινάρια Δημοσιογραφικά άρθρα Διαφημιστικά Μπροσούρες Σενάρια Χειρόγραφα

Η επιμελήτρια, κειμενογράφος και διορθώτρια της ομάδας μας έχει ασχοληθεί επαγγελματικά για χρόνια στο χώρο της επιμέλειας με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις δυσκολίες και τις προκλήσεις της κάθε εργασίας.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ο σκοπός της διόρθωσης είναι να εντοπίσει τυπογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη κοκ.

Στις μεταφράσεις που αναλαμβάνουμε, γίνεται πάντα δωρεάν διόρθωση πριν παραλάβετε το τελικό κείμενο. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που το κείμενο δεν έχει μεταφραστεί από εμάς, μπορούμε να αναλάβουμε ως μεμονωμένο έργο τη διόρθωσή του.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η επιμέλεια συνίσταται στη σύγκριση του μεταφρασμένου κειμένου γραμμή-γραμμή με το αρχικό κείμενο, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια, η κατανοητή απόδοση, η γραμματική ορθότητα και η αποφυγή νοηματικών λαθών στη γλώσσα-στόχο.


Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.