Απομαγνητοφώνηση

Αναλαμβάνουμε απομαγνητοφωνήσεις κάθε είδους. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

Πρακτικών συνελεύσεων πάσης φύσεως (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Δημοτικά Συμβούλια, Νομαρχίες, Σύλλογοι) Αφηγήσεων Τηλεφωνικών Συνδιασκέψεων Συνεδρίων Ομιλιών Συνεντεύξεων Συνομιλιών

Οι απομαγνητοφωνήσεις γίνονται semi-verbatim, δηλαδή κατά λέξη αλλά αφαιρούνται οι επαναλήψεις ή τα κενά του ομιλητή, ώστε το κείμενο να αποκτά σωστή ροή και να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση. Αν παρ’ όλα αυτά προτιμάτε τη δημοσίευση του απομαγνητοφωνημένου κειμένου αυτούσια, τότε ενημερώστε μας εκ των προτέρων ώστε να το φροντίσουμε.

Σε όλες τις απομαγνητοφωνήσεις γίνεται επανέλεγχος του κειμένου από δεύτερο άτομο, ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά ή να διορθωθούν ανακρίβειες. Το τελικό κείμενο που θα παραλάβετε, έχει επίσης ελεγχθεί από πλευράς ορθογραφίας, γραμματικής και στίξης.

Το υλικό παραδίδεται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, πάντα στον συμφωνημένο χρόνο που περιλαμβάνεται στην προσφορά μας. Σε περίπτωση που το αρχείο ήχου παρουσιάζει προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ή τους χρόνους παράδοσης, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε.


Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.
Αρχικό υλικό: Κασέτες, αρχείο ήχου και κάθε άλλο συνοδευτικό υλικό που μπορεί να διευκολύνει την απομαγνητοφώνηση.