Γιατί Διαφέρουμε

Το έργο που αναλαμβάνουμε, είτε πρόκειται για μετάφραση, επιμέλεια, διόρθωση, κειμενογράφηση, υποτιτλισμό, γλωσσική προσαρμογή ή απλή δακτυλογράφηση, θα σας παραδοθεί την ορισμένη μέρα που έχει συμφωνηθεί, χωρίς παραλείψεις, ασάφειες ή δυσνόητα σημεία. Η αυστηρή τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου είναι δεσμευτική, και αναγνωρίζουμε ότι όλες οι πληροφορίες που έρχονται στα χέρια μας κατά τη διάρκεια της μετάφρασης είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Αναλαμβάνουμε ρητά την υποχρέωση να τις τηρούμε ως τέτοιες και να μην τις εκθέτουμε ενώπιον τρίτων.

Τέλος, σας υποσχόμαστε πως δεν λέμε πάντοτε «Ναι». Δεν θα αναλάβουμε μεταφράσεις τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε λόγω έλλειψης κατάλληλων μεταφραστών, τεχνογνωσίας ή εξειδίκευσης, ή όταν τα χρονικά περιθώρια δεν μας το επιτρέπουν, γιατί σεβόμαστε τους πελάτες μας αλλά και το έργο μας.